Warehouse Development eXperts
Change language

Contact

WDX LTD

ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

NIP: 521-10-12-480

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000118662.

Kapitał zakładowy w wysokości 11.721.278 zł,
kapitał wpłacony w wysokości 11.721.278 zł.

Prezes Zarządu – Dariusz Bąkowski
Wiceprezes Zarządu – Jacek Andrzejewski,
Wiceprezes Zarządu – Marek Srzeczyński,
Członek Zarządu, CFO – Sylwia Filipska
Członek Zarządu – Łukasz Sołtysiak,
Członek Zarządu – Sebastian Zaborowski.

We use cookies on this site. Standard web browser settings allow you to save them to your end device. Continuing to browse the site without changing the settings is treated as a consent to the use of cookies. Read more about cookies policy.

I understand